Kommunikation

Om kursen

Kursen handlar om människans samspel med omgivningen, hur vi kommunicerar och interagerar. Vi påverkas av vår kultur, våra sociala förhållanden, vårt kön och vår ålder. Att tillhöra en grupp ger oss ofta roller som påverkar. Samtal är vårt redskap i kommunikationen och därför är samtalsmetodik en del av kursen. Vad kan vi tänka på vid konflikter? Hur kommunicerar vi i sociala medier? Du lär dig också att förhålla dig kritiskt till information från olika källor.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: PEDKOU0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur: Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »