Konferens

Om kursen

Kurserna gör dig duktig på att anordna och driva konferenser. Det handlar om konferensanläggningar, marknadsföring, försäljning, prissättning, offerter och fakturering, målgruppsanpassning och teknisk utrustning som kopieringsmaskiner, datorprojektorer och mikrofoner. Olika mötesformer kräver olika service, exempelvis reflekterar du över hur föreläsningar, kickoffer och workshoppar påverkar möblering och i vilken grad måltider och fika ska ingå. Det ställs också stora krav på bemötande för olika målgrupper och i skiftande situationer. I de högre kurserna får du planera och genomföra olika konferensarrangemang.

Kurserna Konferens 1, 2 och 3 bygger på varandra. Innan du läser Konferens 1 ska du ha läst kursen Konferens och evenemang.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: KONKOF01, KONKON02, KONKON03

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Konferens 1
Kurskod: KONKOF01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i kursen Konferens & evenemang (KONKOF0).

Kurslitteratur

Gratis digital kurslitteratur finns tillgänglig via vår lärplattform Exlearn!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Konferens 2
Kurskod: KONKON02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Konferens 1.

Kurslitteratur

Gratis digital kurslitteratur finns tillgänglig via vår lärplattform Exlearn!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Konferens 3
Kurskod: KONKON03
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Konferens 2.

Kurslitteratur

Gratis digital kurslitteratur finns tillgänglig via vår lärplattform Exlearn!

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »