Kost & hälsa

Om kursen

Kursen handlar om mat och hur den påverkar vår hälsa och vår miljö. Några av ämnena är näringslära, livsmedelsvetenskap, tillagningsmetoder och kostens betydelse för uppkomst och behandling av folksjukdomar. Vidare läser du om hygien och smittspridning samt betydelsen av fysisk aktivitet och vila. Du lär dig också om olika allergier samt specialkoster utifrån medicinska, kulturella och etiska skäl. Växtbaserad mat är idag mer aktuell än någonsin, inte minst ur miljösynpunkt, och vi tar upp hur vegetariska koster påverkar näringsintag och hälsa.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: HALKOC0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Näring & hälsa
Johansson U, Blücher A
Studentlitteratur
ISBN: 9789144079820

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »