Kultur- & idéhistoria

Om kursen

Kursen spänner från antiken till idag och indelas i epoker som medeltiden, renässansen, barocken, upplysningen, romantiken, realismen och modernismen. Du får reflektera över villkoren för konstnärlig verksamhet och hur förutsättningarna för kulturpersoner har förändrats över tid, hur teknik och vetenskap har förändrat kulturen och hur makten och överheten har använt kulturen. Du läser också om vilken roll genus har spelat genom historien.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: KOSKUL0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Kultur- och idéhistoria
Nord, Eva
Liber
ISBN: 978-91-47-10794-0

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »