Logi

Om kursen

Kursen behandlar besöksnäringens olika former av logi, till exempel hotellkedjor. Du läser också om centrala organisationer inom besöksnäringen, vilka yrken och arbetsuppgifter som finns, hur näringen har utvecklats från endast behov av logi till dagens krav på bekvämlighet, service och upplevelser. Säkerheten är en viktig del med bland annat brandföreskrifter och förebyggande av olycksfall. Gäster med särskilda behov och kulturella skillnader tas upp.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: RECLOG0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Logi
Mats Carlbäck
Liber förlag
ISBN: 9789147117239

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »