Människans språk 1

Om kurserna

Ämnet människans språk har sin bas i språkvetenskapens olika grenar och behandlar språk ur flera aspekter. Utgångspunkten är språk i världen i dag och vad det innebär att kunna ett språk. Ämnet är en förberedelse för och komplement till vidare språk- och kulturstudier.

Kursnamn: Människans språk 1

Kurskod: MÄKMÄK01

Gymnasiepoäng: 100

 

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kursnamn: Människans språk 1Kurskod: MÄKMÄK01Studietakt: Valfri

Gymnasiepoäng: 100

Kurslitteratur:

Johansson, Victoria, 1973-. – Språket, människan och världen : människans språk 1-2 / Victoria Johansson, Gerd Carling, Arthur Holmer m.fl.. – 2013 – 1. uppl.. – ISBN: 9789144083391

Translate »