Marknadsföring & försäljning

Om kursen

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunderna. Hur påverkar marknadsföringen individen? Hur målgruppsanpassar du marknadsföringen? Hur viktig är företagsprofilen och varumärket? Vilka lagar och etiska regler gäller? Du planerar en marknadsföringsaktivitet och presenterar sedan din aktivitet med teknisk utrustning och material som passar.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: RESMAS0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Marknadsför turism – faktabok
Grip Röst Y, Hansson K, Laursen J, Tengling M
Liber AB
ISBN13: 9789147091089

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i Besöksnäringen (TURBEÖ0) eller Fritids- & friskvårdsverksamheter (FRIFRT0).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »