Marknadsföring

Om kursen

Här bygger du vidare på dina kunskaper i marknadsföring. Du läser om lagar och bestämmelser, och även etiska principer, som styr området. Du lär dig om teorier och tendenser för marknadsföring samt metoder och analysverktyg för marknadsinformation, så att du kan komma fram till en effektiv och lönsam marknadsföring. Du läser om vikten av varaktiga relationer med kunder, leverantörer och anställda. Kursen tar även upp internationell marknadsföring.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: FÖRMAD0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01), eller Entreprenörskap & företagande (ENTENR0).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »