Matematik grundläggande

Om kursen

Matematik är uppdelat i fyra nationella delkurser. Du börjar på den delkurs där du befinner dig utifrån tidigare kunskaper. Delkurserna är på totalt 600 poäng (100 + 100 + 200 + 200 poäng). Efter kurs 4 får du ett betyg på hela kursen i matematik oberoende av på vilken nivå du började.

Du lär dig matematisk problemlösning med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Som exempel lär du dig om taluppfattning och tals användning med de fyra räknesätten, potenser, bråktal, decimaltal och rimlighetsbedömning. I algebra lär du dig om formler, ekvationer, algoritmer och programmering. Avsnittet geometri innehåller bland annat begreppen skala, likformighet, area, omkrets och volym. Statistik och sannolikhet berör bedömning av risker och chanser utifrån statistiskt material och du använder tabeller, diagram och grafer. Du läser också procenträkning och funktioner och räta linjers ekvationer.

Läs mer om de nationella delkurserna hos Skolverket.

Kurskod: GRNMAT2

Poäng: 600

Utbildningsform: Fjärr

Studieort: Västerås

Studietakt: Heltid, Halvtid

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Hos Arena Utbildning i Västerås kan du välja studier på fjärr. Fjärrstudier innebär 15 timmar lärarledda lektioner per vecka på vår skola och resten av tiden ägnas åt självstudier. 

Matematik grundläggande är indelad i 4 delkurser.

Matematik grundläggande del 1/4

Kurskod: GRNMATA
Studietakt: Fjärr
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Matematik grundläggande del 2/4

Kurskod: GRNMATB
Studietakt: Fjärr
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Matematik grundläggande del 3/4

Kurskod: GRNMATC
Studietakt: Fjärr
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Matematik grundläggande del 4/4

Kurskod: GRNMATD
Studietakt: Fjärr
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Västerås! Du hittar vår skola mitt i centrala Västerås på Slottsgatan 25. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.

 

 

Du kan välja att studera på heltid, 100%, eller halvtid, 50%. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »