Matematik grundläggande

Om kursen

Matematik är uppdelat i fyra nationella delkurser. Du börjar på den delkurs där du befinner dig utifrån tidigare kunskaper. Delkurserna är på totalt 600 poäng (100 + 100 + 200 + 200 poäng). Efter kurs 4 får du ett betyg på hela kursen i matematik oberoende av på vilken nivå du började.

Du lär dig matematisk problemlösning med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Som exempel lär du dig om taluppfattning och tals användning med de fyra räknesätten, potenser, bråktal, decimaltal och rimlighetsbedömning. I algebra lär du dig om formler, ekvationer, algoritmer och programmering. Avsnittet geometri innehåller bland annat begreppen skala, likformighet, area, omkrets och volym. Statistik och sannolikhet berör bedömning av risker och chanser utifrån statistiskt material och du använder tabeller, diagram och grafer. Du läser också procenträkning och funktioner och räta linjers ekvationer.

Läs mer om de nationella delkurserna hos Skolverket.

Kurskod: GRNMAT2

Poäng: 600

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Matematik grundläggande är indelad i 4 delkurser.

Matematik grundläggande del 1/4

Kurskod: GRNMATA
Studietakt: Valfri
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Matematik grundläggande del 2/4

Kurskod: GRNMATB
Studietakt: Valfri
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Matematik grundläggande del 3/4

Kurskod: GRNMATC
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Matematik grundläggande del 4/4

Kurskod: GRNMATD
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »