Medieproduktion 1

Om kursen

Medieproduktion handlar både om innehåll och estetisk utformning samt om etiska frågor. Det gäller både analoga och digitala medier som tidningar och tidskrifter, radio och TV, foto och film, nätmedier, utställningar samt information och reklam. Du jobbar med flödet från idé till färdig produkt med användning av modern teknik. Du tittar på olika yrkesroller som till exempel skribent, fotograf, ljudtekniker och redigerare. Du lär dig vikten av att hålla deadlines och att anpassa dina produkter till din målgrupp.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: MEPMEI01

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Medieproduktion
Lars Petersson, Åke Pettersson
Liber
ISBN: 9789147107957

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »