Naturorienterande ämnen – fortsättningskurs

Om kursen

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen är uppdelad i inledande kurs 100 poäng och fortsättningskurs 200 poäng. Kurserna hämtar stoff ur de tre ämnena biologi, fysik och kemi.

Fortsättningskursen fördjupar kunskaperna om kropp och hälsa, miljö, energi och naturvetenskapliga arbetssätt.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: GRNNOB2

Poäng: 200

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »