Omvårdnad

Om kurserna

Kurserna handlar om praktiskt vård- och omsorgsarbete. Du lär dig om orsaker, symptom, diagnoser, och behandlingar vid olika sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi samt vård i livet slutskede. Det handlar också om personlig hygien, munvård, kost, måltider, sömn och inkontinens. Andra viktiga saker är dokumentation, ergonomi, delegering, patientsäkerhet och sekretess.

I kurs 2 bygger du vidare på ämnet med exempelvis sjukdomar i andningsorganen, mag-tarmkanalen och nervsystemet, samt medicintekniska uppgifter som blodtryckskontroller, temperaturmätning, urinprov, sondmatning, insulingivning och såromläggning. Du lär dig också mer om bemötande, förhållningssätt och samarbete.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: OMVOMV01, OMVOMV02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Omvårdnad 1
Kurskod: OMVOMV01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i kursen Anatomi & fysiologi 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Omvårdnad 2
Kurskod: OMVOMV02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Omvårdnad 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »