Pedagogiskt arbete

Om kursen

Kursen bygger på tidigare kunskaper i ämnet. Du planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar aktiviteter för barn på en förskola. I ditt arbete lär du dig inkludera barnen och inser lekens betydelse och din egen roll som vuxen. Du samarbetar i arbetslag och har kontakt med föräldrar, där du bland annat lär dig metodik för utvecklingssamtal. Du lär dig om yrkesetik och att följa lagar och regler, bland annat läroplanen och FN:s konvention om barns rättigheter.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: PEGPEA0

Poäng: 200 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

E-bok som kursen bygger på:
Pedagogiskt arbete (2019)
T Phillips
Gleerups
ISBN: 9789151101972

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kursen Lärande och utveckling (PEDLÄR0) och kursen Människors miljöer (PEDMÄI0).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »