Programmering

Om kurserna

Programmering handlar om att genom en mängd instruktioner tala om vad datorn ska göra, att skapa, anpassa och utveckla mjukvaror. I kurs 1 lär du dig grundläggande programmering. Du lär dig jobba strukturerat och att förebygga programmeringsfel. Du testar, felsöker och rättar kod. Du lär dig om möjligheter och begränsningar och om gränssnittet för interaktion mellan program och användare.

I kurs 2 utvecklar du dig med bland annat skapande av klasser, objektorienterad programmering, användarvänliga gränssnitt och användning av analysverktyg.

Du kan själv välja programmeringsspråk. Kursen är anpassad för både C# eller C++. Du väljer språk när du startar kursen. Det är olika kurslitteratur beroende på programmeringsspråk så vänta gärna med att skaffa litteraturen tills närmare kursstart.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: PRRPRR01, PRRPRR02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Programmering 1
Kurskod: PRRPRR01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Du har möjlighet att läsa C++ eller C#. Du väljer själv det språket du är mest intresserad av.

Kurslitteratur för dig som läser C++:

Programmering 1 med C++ Lärobok
Krister Trangius
Thelin läromedel
ISBN: 9789173791731

Programmering 1 C++ Arbetsbok
Krister Trangius
Thelin läromedel
ISBN: 9789173791748

Kurslitteratur för dig som läser C#:

Programmering 1 med C# V2018 – Lärobok
Krister Trangius
Gleerups Utbildning AB
ISBN: 9789173793704

Programmering 1 med C# V2018 – Arbetsbok
Krister Trangius
Gleerups Utbildning AB
ISBN: 9789173793711

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Programmering 2
Kurskod: PRRPRR02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Programmering 1.

Kurslitteratur

Du har möjlighet att läsa C++ eller C#. Du väljer själv det språket du är mest intresserad av.

Kurslitteratur för dig som läser C++:

C++ Direkt
Skansholm J
Studentlitteratur
ISBN: 9789144076034

Kurslitteratur för dig som läser C#:

Skarp programmering med C#
Jan Skansholm
Studentlitteratur
ISBN: 9789144052601

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »