Psykiatri

Om kurserna

Kurserna handlar om vård- och omsorgsarbete vid psykisk ohälsa och olika psykiska sjukdomar. Hur uppstår sjukdomen? Hur kan den förebyggas? Hur påverkar den människan? hur behandlas sjukdomen? Vilka fördomar finns? Vi läser om vanligt förekommande sjukdomar som stress, depressioner, ätstörningar, ångesttillstånd och posttraumatiskt stressyndrom. Du lär dig också om stöd i form av resurspersoner, boenden, boendestödsverksamhet och samverkan med anhöriga. Bemötande och förhållningssätt är viktiga inslag.

I kurs 2 fördjupar du dig med bland annat kunskap om psykoser, bipolärt syndrom, missbruk, självskadebeteenden, suicidprevention och läkemedelsbehandling. Du lär dig mer om olika behandlingsmetoder som till exempel beteendeterapi, internetbaserad behandling och samtalsmetoder.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: PSYPSY01, PSYPSY02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Psykiatri 1
Kurskod: PSYPSY01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Psykiatri 2
Kurskod: PSYPSY02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Psykiatri 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »