Rättspsykiatri

Om kursen

Detta är en påbyggnad efter kursen Psykiatri 2. Kursen överlappar områdena psykiatri och juridik. Du läser om psykiatrins tillämpning inom rättsväsendet. Du lär dig lagar som styr verksamheten i öppen och sluten rättspsykiatrisk vård, samarbetet med kriminalvården, riskbedömningar, hantering av hot och våld, sambandet mellan psykisk störning och kriminalitet. Vidare lär du dig om förebyggande åtgärder, rättigheter och skyldigheter för patienten samt läkemedelsbehandling. Du reflekterar också över hur du själv möter och kommunicerar med patienter och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: RATRAT0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Den rättspsykiatriska vården
Susanne Strand, Gunnar Holmberg
Studentlitteratur
ISBN: 9789144115849

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kursen Psykiatri 2 (PSYPSK02).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »