Redovisning

Om kurserna

Redovisning syftar till att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information och resultat. Du lär dig bokföring med hjälp av kontoplan och bokföringsprogram. Du gör sedan bokslut och årsredovisning. Du tar också fram rapporter för exempelvis momsredovisning till Skatteverket. Du lär dig hur en budget utformas, och du läser om revision, som är en viktig del av företagets ekonomi.

I kurs två fördjupar du dina kunskaper med exempelvis värdering av tillgångar och skulder, räkenskapsanalyser, periodiseringar och resultatregleringar, beskattning och analyser av redovisningsproblem.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: FÖRRED01, FÖRRED02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kurserna!

 

Kursfakta

Kursnamn: Redovisning 1
Kurskod: FÖRRED01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Företagsekonomi 1 och kursen Företagsekonomi 2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

E-böcker som kursen bygger på:

Balans Företagsekonomi 1 – Fakta
Inger Cleland, Helén Hurtigh
Gleerups Utbildning AB
ISBN: 9789140689061

Balans Företagsekonomi 1 – Övningar
Inger Cleland
Gleerups Utbildning AB
ISBN: 9789140689078

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Redovisning 2
Kurskod: FÖRRED02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i kursen Redovisning 1 eller kursen Företagsekonomi 2 (FÖRFÖR02).

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

E-böcker som kursen bygger på:

Balans Företagsekonomi 2 – Fakta
I Cleland, S Löwenhielm, H Palmheden, K Synnergård
Gleerups Utbildning AB
ISBN: 9789140695505

Balans Företagsekonomi 2 – Övningar
I Cleland, S Löwenhielm, H Palmheden, K Synnergård
Gleerups Utbildning AB
ISBN: 9789140696489

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »