Religionskunskap grundläggande

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper om olika religioner i Sverige och i världen, hur människor uttrycker sin tro på olika sätt och vilken betydelse det får i samhället. Vilken roll spelar religionerna i några aktuella politiska konflikter? Du läser om de stora världsreligionerna kristendomen, islam, judendomen, hinduismen och buddismen, men även om nyreligiositet, privatreligiositet och sekulära livsåskådningar. Vi tar upp frågor om religionsfrihet, sexualitet, jämställdhet, moraliska dilemman och etiska frågor kopplat till religionerna.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: GRNREL2

Poäng: 150

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »