Religionskunskap

Om kurserna

Ämnet handlar om religioner och livsåskådningar och etiska förhållningssätt. I kurs 1 läser du om kristendomen och de övriga världsreligionerna: människosyn, gudsuppfattning, religiösa skrifter, traditioner och relationen mellan religion och vetenskap.

Kurs 2 tar upp nyreligiösa rörelser, privatreligiositet, religionernas betydelse för människan och etiska begrepp om exempelvis biomedicin, djur, miljö och medmänskliga relationer.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: RELREL01, RELREL02

Poäng: 50 gymnasiepoäng

Studietakt: Valfri

Utbildningsform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Religionskunskap 1
Kurskod: RELREL01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Söka svar
Eriksson L, Flenngård M
Liber AB
ISBN13: 9789147103768

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Religionskunskap 2
Kurskod: RELREL02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Religionskunskap 1.

Kurslitteratur

Söka svar
Eriksson L, Mattsson Flenngård M
Liber AB
ISBN13: 9789147103768

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »