Resmål & resvägar

Om kursen

Du lär dig om turismens utveckling och kan beskriva resmål och resvägar både i Sverige och i andra länder, samt marknadsföring och försäljning av sådana resor. Hur har resvanor utvecklats i takt med samhällsförändringen? På senare år har exempelvis miljöhänsyn och alternativa transportmedel blivit viktiga. Vid planering tar du hänsyn till olika målgrupper behov och möten med olika kulturer. Du läser också om lagar inom området.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: RESREM0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Turism & resor – Fakta
Blom T, Ernfridsson F, Nilsson M, Tengling M
Liber
ISBN13: 9789147088539

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kursen Besöksnäringen (AKTBEO0).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »