Samhällskunskap

Om kurserna

Du lär dig om demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå, alltså hur Sverige styrs, samt vidare inom EU och över världen. Viktiga inslag är mänskliga rättigheter, folkrätten, arbetsmarknaden och dess parter, samhällsekonomi och även privatekonomi. Du lär dig metoder för källkritik. I kurs 2 läser du bland annat nationalekonomi med frågor om tillväxt, makt, hållbart samhälle och miljö. I kurs 3 fördjupar du dig ytterligare i komplexa samhällsfrågor som globaliseringen och utmaningar som mänskligheten står inför. Du lär dig skriva vetenskapliga texter.

Figuren visar hur kurserna i samhällskunskap hänger ihop. 1a1 och 1a2 är vardera 50 poäng och motsvaras av 1b som är 100 poäng. Efter kurserna 1a2/1b kan du även välja att läsa kurserna Internationell ekonomi och/eller Internationella relationer, som också ingår i det större ämnet samhällskunskap.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: SAMSAM01a1, SAMSAM01a2, SAMSAM01b, SAMSAM02, SAMSAM03

Poäng: 50/100 gymnasiepoäng

Studietakt: Valfri

Utbildningsform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Samhällskunskap 1a1
Kurskod: SAMSAM01a1
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Samhällskunskap 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Samhällskunskap 1a2
Kurskod: SAMSAM01a2
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i kursen Samhällskunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Samhällskunskap 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Samhällskunskap 1b
Kurskod: SAMSAM01b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Samhällskunskap 1a1 eller kursen Samhällskunskap 1a2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Samhällskunskap 2
Kurskod: SAMSAM02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap 1a2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Samhällskunskap 3
Kurskod: SAMSAM03
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Samhällskunskap 2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »