Samhällsorienterande ämnen – fortsättningskurs

Om kursen

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen är uppdelad i inledande kurs 100 poäng och fortsättningskurs 200 poäng.

Kurserna hämtar stoff ur de fyra ämnena samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap.
Det är svårt att kortfattat beskriva alla moment som ingår, men några är Sveriges geografi, hur den svenska demokratin växt fram, hur Sverige styrs från kommuner och regioner till riksdag och regering, mediers roll i samhället, mänskliga rättigheter, de stora världsreligionerna, arbetsmarknad och jobbchanser samt både privatekonomi och samhällsekonomi.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: GRNSOB2

Poäng: 200

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »