Social omsorg

Om kurserna

Social omsorg är samhällets stöd för att människor ska kunna vara en del av sociala sammanhang och gemenskaper – att stötta i vardagen. Människor som använder sig av stödet kallas ofta brukare. Det kan gälla äldre på vård- och omsorgsboenden lika väl som intellektuellt funktionsnedsatta på stödboenden eller barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

I kurs 1 får du lära dig hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet. Det handlar om mänskliga möten, personnära omsorg, kommunikation, bemötande, lagar och bestämmelser.

I kurs 2 bygger du vidare på professionellt socialt omsorgsarbete. Du lär dig om socialtjänstens insatser och om olika stöd från samhället. Du genomför och dokumenterar insatser som görs. Bemötande och ett etiskt förhållningsätt betonas starkt.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: SOASOC01, SOASOC02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Social omsorg 1
Kurskod: SOASOC01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Social omsorg 2
Kurskod: SOASOC02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Social omsorg 1, Gerontologi & geriatrik samt Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »