Socialpedagogik

Om kursen

Kursen är en fördjupning inom områdena social omsorg och funktionsnedsättning och handlar om utanförskapets problematik. Du får möta olika insatser, arbetssätt och metoder för den enskildes utveckling likaväl som på grupp- och samhällsnivå. Du lär dig samtalsmetodik för att stödja och lösa problem. Du studerar boendeformer och anpassade sysselsättningar för personer i behov av samhällets stöd. Du använder centrala begrepp som social, pedagogik, socialpedagogik, social kompetens, erkännande, livsvärld, omsorgsarena och omsorgskvalitet. Du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar en egen insats. Du läser om etiska riktlinjer och värdekonflikter samt lagar och bestämmelser, och även om socialpedagogikens historia.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: SOASOC0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Social omsorg och socialpedagogik
Blomdahl F mfl.
Studentlitteratur AB
ISBN: 9789144004730

Går även bra med:

Socialpedagogik
Helen Carlander
Sanoma Utbildning
ISBN: 9789152323533

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kurserna Social omsorg 2 (SOASOC02) samt Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »