Sociologi

Om kursen

Sociologi handlar om hur vi människor, i samspel med varandra, formar det samhälle vi lever i, men också om hur detta samhälle i sin tur formar våra livsvillkor, värderingar och handlingsutrymme. Hur kategoriserar och grupperar vi människor? Hur påverkar klass, genus, etnicitet, kultur och religion våra liv och våra normer? Andra viktiga begrepp är integritet, social kontroll, segregering, marginalisering, diskriminering, jämställdhet och likabehandling.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: SOISOO0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Läromedel i sociologi
Johan Forsell
Gleerups Utbildning AB
ISBN: 9789140695598

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »