Specialpedagogik

Om kurserna

Du lär dig om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människor, samt om hur samhällets insatser fungerar. Du får planera och genomföra olika insatser på både individ- och gruppnivå. Du använder hjälpmedel och anpassar dina insatser till varierande behov. Viktigt är att möta människor med respekt. Du får reflektera över begrepp som funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.

I kurs 2 lär du dig mer om vilka organisationer som finns inom området, samt om lagar och regler som styr verksamheten. Även här planerar och genomför du aktiviteter inom området.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: SPCSPE01, SPCSPE02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studietakt: Valfri

Utbildningsform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Specialpedagogik 1
Kurskod: SPCSPE01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Specialpedagogik 2
Kurskod: SPCSPE02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Specialpedagogik 1. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2.

Kurslitteratur

Som elev kan du fritt välja kurslitteratur i denna kurs. Vad som dock är viktigt är att du alltid använder dig av pålitliga källor samt anger dessa i dina uppgifter.

Vi rekommenderar att du använder denna kurslitteratur:

Specialpedagogik 2
Sonja Svensson Höstfält
Sanoma Utbildning
ISBN: 9789152316061

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »