Svenska

Om kurserna

Kurs 1 handlar om att tala, skriva och läsa. Du lär dig presentera ditt budskap på ett intressant och övertygande sätt. Du skriver på ett språkriktigt sätt för olika mottagare, även argumenterade text. Du lär dig sammanfatta längre texter. Du behärskar citatteknik och regler om upphovsrätt. Du läser skönlitteratur från olika tider.

I kurs 2 fördjupar du dig i bland annat litteratur på såväl svenska som danska och norska, teater och film samt grammatik.

Kurs 3 handla också om att tala, skriva och läsa, men nu på ett mer avancerat sätt där du använder vetenskapliga texter. Du lär dig strukturera, värdera och kritiskt granska större textmängder.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: SVESVE01, SVESVE02, SVESVE03

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kurserna!

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska 1
Kurskod: SVESVE01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska 2
Kurskod: SVESVE02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Svenska 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska 3
Kurskod: SVESVE03
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Svenska 2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »