Turistbyråservice

Om kursen

Du bygger vidare på kunskaper inom turismområden med fokus på turistbyråns verksamhetsområde, yrkesroller och arbetsuppgifter. Vilka centrala organisationer finns? Vad betyder varumärket Sverige? Vilka mönster finns i resandet inom Sverige och från andra länder? Vad påverkar resandet i din region, och vilka lokala förutsättningar finns? Du lär dig närområdets geografi och utbud. Du skriver avtal och säljer arrangemang, hjälper till att boka stugor, campingplatser och bed and breakfast. Du är medveten om begreppet hållbar turism och kan berätta om allemansrätten. Du lär dig framställa lokalt informationsmaterial och uppdatera turistbyråns webbplats.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: AKTTUR0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Kursen har ingen speciell kurslitteratur, material finns tillgängligt via vår lärplattform Exlearn.

OBS! Kursen innehåller APL, Arbetsplatsförlagt lärande (praktik på arbetsplats).

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kursen Besöksnäringen (AKTBEO0).

Kursen innehåller APL, Arbetsplatsförlagt lärande (praktik på arbetsplats).

Vid studier på heltid gäller två veckors praktik på den lokala turistbyrån eller någon annan form av turistinformation på t.ex. ett större resmål.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »