Våningsservice

Om kurserna

Våningsservice handlar om städning, bäddning, rengöring och underhåll av inredning på både hotell och andra former av boenden som exempelvis camping och kryssningsfartyg. Viktiga aspekter är att arbetet ska ske med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån de lagar som reglerar verksamheten. Du lär dig också om vikten av ett gästrums inredning, design och färgsättning, I de högre kurserna utvecklas arbetet med kunskap om arbetsledning, personalplanering och upprättande av arbetsscheman, maskiner för städning och underhåll samt inköp av material.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: VAIVAI01, VAIVAI02, VAIVAI03

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Våningsservice 1
Kurskod: VAIVAI01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i kursen Logi (RECLOG0).

Kurslitteratur

Kursen har ingen speciell kurslitteratur, material finns tillgängligt via vår lärplattform Exlearn.

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Våningsservice 2
Kurskod: VAIVAI02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Våningsservice 1.

Kurslitteratur

Kursen har ingen speciell kurslitteratur, material finns tillgängligt via vår lärplattform Exlearn.

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Våningsservice 3
Kurskod: VAIVAI03
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Våningsservice 2.

Kurslitteratur

Hotell, konferens & evenemang
Eva Lönn
Gästakademien/UHR
ISBN: 9789197604673

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »