Vårdpedagogik & handledning

Om kursen

Kursen behandlar pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård samt mötet och relationen mellan patienter/brukare och personal. Syftet är att utveckla din pedagogiska och kommunikativa förmåga. Du lär dig handledningsprocessens olika delar: inventering, planering, genomförande och utvärdering. Du lär dig samtalsmetodik och är lyhörd för behov hos brukare, närstående och personal. Ett exempel är hjälp med motivationsarbete. Du funderar över din roll som handledare och vilka pedagogiska metoder du kan använda.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: PEAVÅD0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »