Yrkespaket Handel

Med fokus på kunderna och god service skapar du varumärket!

Utbildningen är utformad för arbete med kundservice inom olika former av handel.

Nationella yrkespaket

Skolverket har, i samråd med branschkunniga, utformat nationella yrkespaket för sammanhållna yrkesutbildningar, som motsvarar kompetenskraven i arbetslivet. Läs mer hos Skolverket.

Handel bas och de tre påbyggnadspaketen är nationella yrkespaket. Baspaketet är på 500 poäng och tar 25 veckor på heltid eller 50 veckor på halvtid. Du kan sedan inrikta dig mot tre olika områden om vardera 400 poäng (20 veckor heltid respektive 40 veckor halvtid). Det är påbyggnad mot butikssäljare, lager och logistik eller säljstöd och företagsförsäljning.

Kursnamn: Handel bas

Kurskod: FSXAFN

Poäng: 500 gymnasiepoäng + eventuell påbyggnad

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Heltid, Halvtid

 

Kurser Handel bas

Kurs Kurskod Poäng
Branschkunskap inom handel HANBRS0 100
Handel och hållbar utveckling HANHAN0 100
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 100
Servicekunskap 1 FÖSSEV01 100
Servicekunskap 2 FÖSSER02 100

 

Påbyggnad mot butikssäljare

Du lär dig arbetsuppgifter inom både digital och fysisk handel. Arbetsuppgifterna i butik kan vara kassajobb, uppackning, sortering, prismärkning och exponering av varor. Ett kundorienterat och målinriktat försäljningsarbete är viktigt, liksom specialistkunskaper om butiken varor.

Kurs Kurskod Poäng
Personlig försäljning 1 FÖSPER01 100
Personlig försäljning 2 FÖSPER02 100
Handel specialisering HANHAN00S 100
Utställningsdesign 1 UTSUTS01 100

 

Påbyggnad mot lager och logistik

Du lär dig hantera varor och gods i olika lagermiljöer och terminaler. Logistik handlar om planering och styrning av materialflöden och tillhörande administrativa flöden, alltså varans väg från producent till kund.

Kurs Kurskod Poäng
Handel specialisering HANHAN00S 100
Godshantering-vux GODGOD1 100
Logistik 1 INKLOG01 100
Plocklagerhantering LAGPLO0 100

 

Påbyggnad mot säljstöd och företagsförsäljning

Företagssäljare säljer varor och tjänster till andra företag, inte till privatpersoner. I branschen kallas det ”business to business” – B2B.

Kurs Kurskod Poäng
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100
Handel specialisering HANHAN00S 100
Information och kommunikation 1 INFINF01 100
Personlig försäljning 1 FÖSPER01 100

 

 

Arbetsförmedlingens webb kan du läsa deras prognoser. Sök på exempelvis säljare, logistiker, lagerarbetare och företagssäljare.

 

 

Godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning.

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du kan välja att studera utbildningen på heltid eller halvtid. Observera att lokala avvikelser kan förekomma. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

 

 

Du får betyg i varje kurs. Dessutom får du dokumentet ”Sammanhållen yrkesutbildning – bilaga till utdrag ur betygskatalog”. Det är ett dokument som visar att du läst samtliga kurser inom yrkespaketet. Du måste själv beställa dokumentet av din kommun. Hänvisa till den här länken samt texten längst ner i Skolverkets författningssamling SKOLFS 2012:8.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen (om du vill bli behörig till utbildning på universitet och yrkeshögskola) behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »