Yrkespaket Nätverkstekniker

Ett serviceinriktat arbete för dig som gillar IT och problemlösning!

Nätverkstekniker arbetar med installation, drift och underhåll av både hård- och mjukvara. Du lär dig konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer. Du bygger nätverk och skapar systemlösningar, övervakar, underhåller, felsöker och åtgärdar fel i nätverk. Du dokumenterar ditt arbete och ger råd och support till användare.

Nationella yrkespaket

Skolverket har, i samråd med branschkunniga, utformat nationella yrkespaket för sammanhållna yrkesutbildningar, som motsvarar kompetenskraven i arbetslivet. Läs mer hos Skolverket.

Nätverkstekniker är ett nationellt yrkespaket på 800 poäng och tar 40 veckor på heltid eller 80 veckor på halvtid.

Kursnamn: Nätverkstekniker

Kurskod: EEXAEN

Poäng: 800 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Heltid, Halvtid

 

Kurs Kurskod Poäng
Datorteknik 1a DAODAT01a 100
Digital kommunikationsteknik DAODIG0 100
Administration av nätverks- och serverutrustning NAIADM0 100
Nätverksteknik NAINAR0 100
Nätverksadministration NAINAV0 100
Nätverkssäkerhet NAINAE0 100
Nätverksteknologier NAINAK0 100
Support och hemservice SUPSUP0 100

 

 

Arbetsförmedlingens webb kan du läsa deras prognoser. Sök på nätverkstekniker.

 

 

Godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning.

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du kan välja att studera utbildningen på heltid eller halvtid. Observera att lokala avvikelser kan förekomma. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

 

 

Du får betyg i varje kurs. Dessutom får du dokumentet ”Sammanhållen yrkesutbildning – bilaga till utdrag ur betygskatalog”. Det är ett dokument som visar att du läst samtliga kurser inom yrkespaketet. Du måste själv beställa dokumentet av din kommun. Hänvisa till den här länken samt texten längst ner i Skolverkets författningssamling SKOLFS 2012:8.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen (om du vill bli behörig till utbildning på universitet och yrkeshögskola) behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »